Sprawdziany tłoczkowe

Akcesoria i narzędzia pomiarowe ułatwiają wykonywanie wielu prac produkcyjnych. Przy wytwarzaniu wyrobów wymagana jest wysoka precyzja i najlepsza jakość. Sprawdziany tłoczkowe do otworów produkowane w Narzędziowni Łucznik spełniają wszelkie wymagania. Wykorzystuje się je głównie do oceny prawidłowości wymiarowej otworów. Wyprodukowane ze stali stopowej narzędziowej hartowanej o odpowiednich parametrach sprawdziany tłoczkowe nie wycierają się i pozwalają na długotrwałą, wydajną pracę.

Każdy sprawdzian dwugraniczny składa się z dwóch tłoczków o różnej średnicy. Mniejszy z nich ocenia, czy wykonany otwór nie ma zbyt małej średnicy. Z kolei większy pozwala sprawdzić, czy nie została przekroczona górna granica. Sprawdzian tłoczkowy do otworów nie pokazuje dokładnych wymiarów badanego otworu. Jednak pozwala pracownikowi bardzo szybko ocenić prawidłowe wykonanie danego elementu. Takie urządzenia wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, gdzie wykonuje się wiele otworów o jednakowych wymiarach. Wielkoseryjna produkcja przemysłowa jest bazą stosowania sprawdzianów.