Precyzyjne narzędzia i przyrządy pomiarowe

Współczesny zakład produkcji seryjnej nie może funkcjonować bez stosownego zaplecza pomiarowego. Zaplecze pomiarowe na stanowiskach produkcyjnych wyposaża się w przyrządy pomiarowo-kontrolne do weryfikacji produkcji w wytwarzaniu wielkoseryjnym. Narzędziownia Łucznik wyprodukuje i dostarczy każdy przyrząd pomiarowy używany w procesach produkcyjnych. Zlecane nam wykonawstwa narzędzi pomiarowych i kontrolnych z zasady wykraczają poza powszechnie dostępny standard, i należą do specjalistycznego wyposażenie stanowisk produkcyjnych. Narzędzia kontrolne sprawdzają nawet najbardziej skomplikowane konstrukcyjnie części przez co ich budowa należy do niezwykle skomplikowanych i wykonywanych w najwyższych reżimach dokładności dlatego są to narzędzia precyzyjne i najbardziej precyzyjne z grupy narzędzia pomiarowe. Nieco mniej wymagające są przymiary przyrządy produkcyjne znajdujące się w naszej ofercie wykonawczej. Dużym segmentem naszej produkcji są nastawiaki i ustawiaki do produkcji maszynowej.

Czytaj więcej

Narzędzia Kontrolne

Dokładne pomiary są warunkiem koniecznym do uzyskania oczekiwanych efektów w postaci doskonałego wyrobu finalnego. Dlatego każdy warsztat musi posiadać profesjonalne narzędzia kontrolne. Z ich pomocą eliminuje się ryzyko popełnienia błędu. Wspierają one także w idealnym dopasowaniu wymiarów poszczególnych części złożonych wyrobów.

Narzędzia pomiarowe w naszej ofercie

Na asortyment Narzędziowni Łucznik składają się wszelkiego rodzaju sprawdziany. Jest to przyrząd kontrolny do sprawdzania wymiarów wykonywanych elementów. Dzięki niemu wiadomo, czy wymiar przedmiotu zgadza się z założeniami oraz nie przekracza górnych i dolnych wartości granicznych. wytwarzamy sprawdziany tłoczkowe, pierścieniowe, płytkowe, produkcyjne, szczękowe. Dzielą się one na jednograniczne i dwugraniczne. Pierwsze służą do określania najmniejszego lub największego wymiaru. Drugie są z kolei stosowane do określania obu parametrów jednocześnie.

Przykładowe zastosowanie narzędzi kontrolnych

Sprawdziany pierścieniowe służą do weryfikacji elementów toczonych lub frezowanych. Uzyskane przez precyzyjne narzędzia pomiarowe wyniki pozwalają określić, czy wyrób nadaje się do użytkowania. Sprawdziany przydają się do sprawdzenia podstawowych wymiarów. Z kolei sprawdziany tłoczkowe są niezastąpionym narzędziem do określenia wymiarów granicznych wszelkich otworów i różnorodnych szczelin.

Budowa sprawdzianów i zgodność z normami

Narzędzia precyzyjne tworzy się z trwałych materiałów, takich jak specjalne stale hartowane o dużej stabilności wymiarowej. W ten sposób gwarantuje się ich długą żywotność przy intensywnej eksploatacji w procesach produkcyjnych. Sprzedawane przez nas sprawdziany spełniają ponadto Polską Normę, którą określa Polski Komitet Normalizacyjny a ich wytwarzanie nadzoruje wewnętrzny system ISO PN-EN ISO 9001 : 2015 certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. . Oznacza to, że przyrządy są produkowane i odgrywają swoją rolę w procesie produkcji w najlepszy możliwy sposób i posiadają jakość najwyższą z obecnie możliwych do uzyskania.

Zachęcamy do składania zamówień na precyzyjne urządzenia pomiarowe. W przypadku wątpliwości dotyczących asortymentu zachęcamy do zadania nam pytań drogą telefoniczną lub mailową. Z przyjemnością udzielimy więcej informacji.