Narzędziownia „Łucznik” Sp. z o.o. w Radomiu powstała 1 października 2004 roku. Jesteśmy kontynuatorami działalności Wydziałów Narzędziowego i Remontowego Zakładów Metalowych „Łucznik” w Radomiu, które wyrosły z tradycji Państwowej Wytwórni Broni.

W całej historii Zakładów Metalowych znaczącą rolę odegrały Wydziały Narzędziowni. Wykonywano tu oprzyrządowanie do produkcji specjalnej i cywilnej.

Praktycznie od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto poszukiwania klientów spoza ZM „Łucznik”, w celu poszerzenia działalności o usługi zewnętrzne.

Te działania, dobry park maszynowy oraz przede wszystkim doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników sprawiły, że po ogłoszeniu w listopadzie 2000 roku upadłości Zakładów, połączone Wydziały Narzędziowni i Remontowy mogły nadal prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o zamówienia zewnętrzne.

W końcu 2004 roku obrabiarki, wyposażenie i część powierzchni dawnych Wydziałów Narzędziowni zostały wykupione przez prywatnych właścicieli i powstała Narzędziownia „Łucznik” Spółka z o.o. w Radomiu.